Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
 • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Bezpieczna praca na wysokości - Dobór systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Dobór systemów zapewniających bezpieczną pracę na wysokości


 


   Kwestie omówione w tym opracowaniu:

 • Czy przepisy wymagają montażu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości? 
  Kiedy? 
 • Jak dobrać najlepsze zabezpieczenie i dlaczego?

W kwestii doboru i montażu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości kierujemy się  następującymi przepisami:


   Przepisy odnoszące się do pracy na wysokości:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) art. 7 dział 7 par. 298
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) art. 6 par 1 i 2 wraz z uwagą art 119
 • par 2oraz art. 15, 16, 18, 20 i 21.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. 03.169.1650) art. 106 oraz Załącznik nr 2 art 1.

Szczególnie wiele informacji znajdujemy w ostatnim wspomnianym rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. 03.169.1650) art. 106 oraz Załącznik nr 2 art 1.). W obszerniejszym kontekście czytamy tam:

 • art. 105 „Pracą na wysokości (...) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi.”
 • art. 106.1
  • Balustrada ma mieć wysokość 1,1m
  • Powinna mieć krawężnik 15cm
  • W połowie wysokości powinna znajdować się poprzeczka lub wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie osób.
 • art. 106.2 „Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad (...) jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.”
 • Załącznik nr 2 art. 1 „Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.”

    Rozporządzenie to określa czym jest praca na wysokości oraz bezwzględny proces doboru środków ochrony przy pracy na wysokości

Czym jest praca na wysokości:
    Zgodnie z art. 105, pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Warto zauwazyć, że kryterium to nie jest ograniczone odległością od krawędzi, co w praktyce oznacza, że nawet gdy wykonujemy jakąś pracę np. na dachu konserwację urządzeń klimatyzacyjnych, w odległości 20 m od  krawędzi i teoretycznie nie zbliżamy się do miejsca gdzie może wystapic upadek, nadal jest to praca na wysokości i nalezy stosować się do powyższych wytycznych.  

Proces doboru środków ochrony przy pracy na wysokości:

 • W pierwszej kolejności: Tak zorganizowac pracę by niewystępowała konieczność pracy na wysokości.
 • W drugiej kolejności:  Występują okoliczności kiedy nie da się uniknąć pracy na wysokości; np.: 
  • Odśnieżanie dachu
  • Konserwacja urządzeń np. klimatyzacyjnych znajdujacych się na wysokości.
  Należy wtedy zastosować Środki Ochrony Zbiorowej (ŚOZ) takie jak np. balustrady, zapewniające bezpieczeństwo wszystkim pracującym na wysokości. 
 • W trzeciej kolejności:  Jeżeli z jakiś obiektywnych powodów (obiektywnym powodem nie jest chęć obniżenia kosztów) nie ma możliwości zastosowania się do pierwszych dwóch wytycznych, należy stoswać Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI)

UWAGA: Zapewnienie by właściwe środki ochrony były właściwie zamontowane w miejscu wystepowania pracy na wysokości (np. dachu płaskim) leży w głównej mierze po stronie administratora obiektu. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia wynajęcie do prac zewnętrznej wykwalifikowanej firmy!!! 

W tym miejscu warto równiez wspomnieć o normach dotycząc stosowanie Środków Ochrony przy pracy na wysokości. Można się tu odwołać do:

Niektóre przepisy dotyczące stosowania ŚOZ i ŚOI:

 • PN-EN ISO 14122-3 „Maszyny. Bezpieczeństwo Stałe środki dostępu do maszyn. Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady”
  wymiary: wysokość: 110cm, środkowa poprzeczka na wysokości: 55cm, deska krawężnikowa wysokości: minimum 10 cm (zgodnie z polskim prawem 15cm)
  wytrzymałość: 0.3 kN
 • PN-EN 13374 „Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków. Opis techniczny wyrobu, metody badań"
  Klasa A (ob. statyczne) do 10st.
  wytrzymalość: 0.591 kN


PN-EN 795 Urządzenia kotwiczące (ŚOI):

 • Klasa A1 i A2 – strukturalne punkty kotwiczące
 • Klasa B – tymczasowe punkty kotwiczące
 • Klasa C – urządzenia kotwiczące z giętkimi poziomymi linami
 • Klasa D – urządzenia kotwiczące z poziomymi szynami
 • Klasa E – bezwładne masy kotwiczące

Dyrektywa (89/686/EWG):
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI)

ŚOI wymagają znakowania CE. Przed wybraniem systemu środków ochrony Indydwidualnej (klasa A1, A2, B, C, D, E) upewnij się że produkt który wybrałeś posiada takie oznakowanie.

Jak widać z powyższych informacji prawo wymaga stosowania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Opracowanie na dzień 07.06.2010. Przedstawione tutaj materiały są jedynie informacjyjnie. Zawsze upewnij się czy w przepisach nie zaszły jakieś zmiany.

 


 

Przykładowe rozwiązania:

 

 


 

Video:  

 Zapraszamy też do zapoznania się z filmem ukazującym niektóre możliwości zastosowań złączy Kee Klamp: 

 


Katalogi: